Tracks og innlegg 2014

Innlegg

Ole Helge Haugen: Nordvestlandet – Utvikling og trendar (2014)

Kai A Olsen og Geir Arne Svenning:  IT som konkurransefaktor i små og mellomstore bedrifter

Jon Ivar Håvold, Jon Nesse og Torbjørn Årethun: Entreprenørlyst blant ungdommar på Nord-Vestlandet: Kjønnsskilnader, regionale skilnader og endringar over tid

Harald Yndestad: Smarte Regioner

Robin T. Bye, Adrian Rutle, Anne Stene og Harald Yndestad: Nautilus21

Åge Brekk og Ralf Kirchoff: Hvor ble det av pasienten i samarbeidsavtalene?

Else Ragni Yttredal: Statlig styring og regional innovasjonspolitikk

 

TRACK 1: Digital Læring & Regional utvikling

Kai A. Olsen og Geir Arne Svenning – IT som konkurransefaktor i små og mellomstore bedrifter

Albertine Aaberg – Multimodal Tekstkompetanse i Formativ Vurdering

Ivar John Erdal, m. flere – Situert teknologi og kompetansebygging 

Mark Pasquine – Think more of me as your compatriot.

Robin T Bye, Anne Stene, Adrian Rutle, Harald Yndestad – Nautilus21 — A generic, integrated, and scalable 3D ocean simulator

 

TRACK 2: Jus & Regional utvikling

Bernt Olav Øvregaard – Om nødrettslig utøvelse av offentlig myndighet

Åge Brekk – Ivaretakelsen av pasientrettigheter

Linda Bøyum-Folkeseth – Bidrar de nye klagereglene til økt rettssikkerhet for pasientene?

Egil Arne Standal – Barnevern, juss, bevis og faktum

Ellen Lexerød Hovlid – Ærekrenkelser som er rettet mot ”en avdøds minne”

 

TRACK 3: Offentlig & Regional utvikling

Hans Petter Iversen og Atle ØdegårdInnovasjonskompleksitet     

Else Ragni Yttredal – Regional, Statlig eller Mål og Resultatstyring?

  • ivind Strand, m.flere – Drivers and barriers in public sector innovation.

Jon Ivar Håvold, m.flere – Entrepenørlyst  

Ingjerd Skogseid, m.flere – Innovative Nettverk

 

TRACK 4: Helse & Regional utvikling

Rigmor Alnes og Ellen BergBruk av sporing ved hjelp av GPS

Karl Elling EllingsenRetribalisering- fra nederste……     

Frøydis Vasset og Synnøve Hofset AlmåsHealth care students at different cohort and their experience  

Elisabet Witsø, m.flerHoldninger til Inkluderende Arbeidsliv       

Ingunn Gjerde, m.flereNy organisering av helsetjenester på Nordvestlandet              

Karl Yngvar DaleAmbulant virksomhet i Møre og Romsdal innen psykisk helse-feltet

Guri Kaurstad1, Kari Bachmann2 og Grethe Jørgensen – Kvalitet i alle ledd.

 

TRACK 5: Regional innovasjon mot 2020 (Plenum)

Ingjerd Skogseid, m.flere – Innovative Nettverk

Tone Hegdal – Mellomrommets muligheter

Harald Yndestad – Smart Grid i Smarte Regioner

Rune Garen, Rolls Royce – Utfordringer for den Maritime klynge på Nordvestlandet